Kommunikationsverktyg

Har du ett projekt som helt överensstämmer med målen för Europeiska året för kreativitet och innovation 2009? Följ med i debatten och delta i kampanjen genom att använda Europaåret namn och logotyp!

Namnet och logotypen kan användas för evenemang, projekt och aktiviteter som på ett betydande sätt bidrar till att uppnå ett eller flera av Europaårets mål. De ska genomföras 1 december 2008–31 december 2009.

 

Ansök om att använda logotypen

Aktiviteter och evenemang på EU-nivå

Planerar du att anordna aktiviteter eller evenemang på EU-nivå eller med deltagande av flera europeiska länder? Då ska du fylla i ansökningsblanketten och skicka den till EU-kommissionen på adressen create2009@ec.europa.eu. Om ansökan godkänns får du tillgång till logotypen och kommunikationsverktygen.

Aktiviter och evenemang på nationell, regional och lokal nivå

Din nationella samordnare kan officiellt godkänna din aktivitet och ge dig tillstånd att använda logotypen och annat material. Om du planerar att anordna nationella, regionala eller lokala initiativ måste du visa din nationella samordnare att de uppfyller villkoren. Skicka ansökningsblanketten till din nationella samordnare med kopia till följande adress: create2009@ec.europa.eu. Om ansökan godkänns får du tillgång till logotypen och kommunikationsverktygen.Genom att använda namnet och logotypen accepterar du att endast koppla dem till mål som är förenliga såväl med Europaårets principer och allmänna mål som med existerande upphovsrättsregler.
Viktigt rättsligt meddelande

Med hjälp av kommunikationsverktygen kan du bland annat bildsätta dina aktiviteter och skräddarsy den officiella utformningen av kampanjen.

Bland verktygen finns t.ex. Europaårets officiella logotyp, informations- och marknadsföringsmaterial samt ett publiceringsverktyg.

Logo: European Year of Creativity and Innovation 2009