Komunikační materiály

Máte projekt, který plně odpovídá cílům Evropského roku tvořivosti a inovací 2009? Realizujte jej v rámci naší kampaně! Nezůstávejte stranou politické debaty. Rozšiřte dosah svého projektu použitím názvu a loga Roku tvořivosti a inovací.

Název a logo lze použít pro akce, projekty a aktivity, které proběhnou v období od 1. prosince 2008 do 31. prosince 2009 a které podstatně přispějí k dosažení jednoho nebo více cílů Evropského roku.


Žádost o použití loga

Pro aktivity a akce na úrovni EU

Pořadatelé aktivit nebo akcí na úrovni EU (které mají evropskou přidanou hodnotu) nebo akcí, na kterých se podílí několik evropských zemí, by měli vyplnit formulář žádosti a zaslat ho Evropské komisi na adresu create2009@ec.europa.eu. Po ověření získáte přístup k logu roku a sadě komunikačních materiálů.

Pro aktivity a akce na národní, regionální nebo místní úrovni

Váš národní koordinátor je oprávněn formálně schválit vaše činnosti a povolit užívání loga a dalších materiálů souvisejících s rokem. Pořadatelé iniciativ na národní, regionální nebo místní úrovni by se měli obrátit na svého národního koordinátora a prokázat, že iniciativa splňuje kritéria způsobilosti. Vyplněný formulář žádosti prosím zašlete národnímu koordinátorovi a kopii na adresu create2009@ec.europa.eu. Po ověření získáte přístup k logu roku a sadě komunikačních materiálů.

Použitím názvu a loga souhlasíte s tím, že budou spojeny pouze se záměry, které odpovídají zásadám a veřejným účelům Evropského roku, a také stávajícím předpisům o autorských právech.
Podrobné právní upozornění Evropské komise naleznete zde

Sada komunikačních materiálů vám umožní označit a popsat vaše akce a aktivity spojené s Evropským rokem tvořivosti a inovací 2009, při čemž vyjdete ze šablony vytvořené pro oficiální kampaň Evropského roku.

Sada komunikačních materiálů obsahuje pravidla jednotné úpravy, oficiální logo Evropského roku tvořivosti a inovací, informační a propagační materiály a redakční sadu pro novináře.

Logo: European Year of Creativity and Innovation 2009