Narzędzia komunikacyjne

Czy projekt, w który jesteś zaangażowany jest zgodny z celami Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacyjności (2009)? Weź udział w kampanii komunikacyjnej! Śledź debatę polityczną. Promuj Rok poprzez użycie jego nazwy i logo.

Nazwa i logo Roku mogą być wykorzystane do promocji wydarzeń, projektów i działań odbywających się pomiędzy 1 grudnia 2008 r. a 31 grudnia 2009 r., które w znaczący sposób przyczyniają się do osiągnięcia co najmniej jednego celu Roku.

 

Formularz o wykorzystanie logo

Dla wydarzeń i projektów na poziomie Unii Europejskiej

Organizatorzy wydarzeń na poziomie Unii Europejskiej lub angażujących kilka krajów europejskich, powinni wypełnić formularz i wysłać go do Komisji Europejskiej na adres create2009@ec.europa.eu. Po weryfikacji, zostanie przyznany dostęp do logo Roku i zasad jego wykorzystania.

Dla wydarzeń i projektów na poziomie narodowym, regionalnym i lokalnym

Twój krajowy koordynator akceptuje oficjalnie wykorzystanie logo i materiałów powiązanych z Rokiem. Organizatorzy wydarzeń na poziomie narodowym, regionalnym lub lokalnym powinni skontaktować się z właściwym krajowym koordynatorem przy założeniu, że wydarzenia te spełniają kryteria kwalifikacji. Proszę wyślij wniosek do krajowego koordynatora z kopią na adres: create2009@ec.europa.eu. Po weryfikacji, otrzymasz dostęp do logo Roku i zasad jego wykorzystania.

Osoby korzystające z nazwy i logo wyrażają zgodę na to, by promowały one wyłącznie działania zgodne z zasadami i celami publicznymi Roku, a także na wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującym prawem autorskim. Szczegółowe informacje prawne Komisji Europejskiej znaleźć można tutaj.

Narzędzia komunikacyjne mogą być wykorzystane do oznaczania i ilustrowania materiałów promocyjnych wydarzeń i działań związanych z Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacyjności (2009) przez wykorzystanie wzorów materiałów oficjalnej kampanii Roku i adaptowanie ich na potrzeby działań indywidualnych.

Przybornik zawiera przewodnik stylistyczny, oficjalne logo Roku, materiały informacyjne i promocyjne oraz zestaw do edycji materiałów.

Logo: European Year of Creativity and Innovation 2009