Partneři

Vítejte v části věnované partnerům Evropského roku tvořivosti a inovací

V této části jsou uvedeni partneři akcí pořádaných v rámci Evropského roku tvořivosti a inovací, kteří podporují kampaň prostřednictvím vlastních iniciativ jak na celoevropské, tak na národní úrovni nebo šířením informací prostřednictvím médií.

 

 

Special Partners (EN)

Media Partners (EN)

European Partners (EN)

Logo: European Year of Creativity and Innovation 2009
Image Alt- Titletext