Základní informace o Roku

Vítejte na oficiálních internetových stránkách Evropského roku tvořivosti a inovací. Nabízíme vám novinky o akcích, které se uskuteční v průběhu roku 2009. Prostřednictvím těchto stránek lze získat přístup k projektům a informace o tom, jak se Roku tvořivosti a inovací účastnit.

Hlavní cíle Evropského roku tvořivosti a inovací 2009

Evropský rok tvořivosti a inovací má za cíl rozšířit povědomí o důležitosti kreativity a inovace pro osobní, sociální a ekonomický rozvoj, šířit osvědčené postupy, podněcovat vzdělávání a výzkum a podporovat politickou diskusi na související témata.

 

Hlavní myšlenka

Tvořivost a inovace přispívají k ekonomické prosperitě a rovněž i k blahobytu jedinců i celé společnosti.

Cílové skupiny

Aktivity Evropského roku tvořivosti a inovací 2009 se zaměřují na celou řadu skupin, ať už jde o mladé lidi, vzdělávací pracovníky, firmy a tvůrce politik nebo širokou veřejnost. Podporu má rovněž zapojení organizací občanské společnosti, které by se měly účastnit na celoevropské, celostátní i místní úrovni.

Hlavní činitelé

Na úrovni EU je orgánem odpovědným za průběh Evropského roku tvořivosti a inovací 2009 generální ředitelství Evropské komise pro vzdělávání a kulturu, spolu s generálním ředitelstvím pro podnikání a průmysl. Aktivity v rámci Evropského roku tvořivosti a inovací rovněž realizují další generální ředitelství, která jsou odpovědná za oblasti souvisejících politik. Různými aktivitami je do kampaně také zapojen Evropský parlament, Výbor regionů a také Ekonomický a sociální výbor.

V každé členské zemi EU je za vnitrostátní koordinaci Evropského roku odpovědný národní koordinátor, obvykle představitel ministerstva školství.

Širší perspektiva

Evropský rok tvořivosti a inovací 2009 bude probíhat v širším rámci některých politických iniciativ EU, které podporují tvořivost a inovace. Kromě jiných mezi ně patří:

 

  • doporučení Evropského parlamentu a Rady o klíčových schopnostech pro celoživotní učení
  • usnesení Rady „Novými dovednostmi k novým povoláním“
     
  • široce založená inovační strategie pro EU
  • evropská politická spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě
  • evropský program pro kulturu v globalizovaném světě

 

Podrobnější informace obsahují oficiální Dokumenty Evropského roku tvořivosti a inovací.

Logo: European Year of Creativity and Innovation 2009